Wyniki Rajdu

Protokół komisji sędziowskiej
XXI Rajdu Rowerowo - Pieszego Eurojumelages OSCAR 2010
Szklarska Poręba 16-20 czerwca 2010 r.
Protokół

Komisja Sędziowska w składzie: Sławomir Steltmann –    Przewodniczący, Adam Poholski - sekretarz, Jacek Szóstka   -członek, Jan Pluskota - członek, Tomasz Miedwiediew – członek.


Po obradach w dn. 19.06.2010 r. Komisja stwierdziła:

Z uwagi na szczególnie trudne warunki trasy pieszej Komisja postanowiła zaliczyć pełną trasę przejścia uczestnikom, którzy zdobyli szczyt Szrenica. Tak samo zadecydowano w stosunku do osób, które z przyczyn technicznych nie mogły kontynuować trasy.


Na podstawie weryfikacji potwierdzeń na punktach kontrolnych Komisja stwierdza:

1.      We współzawodnictwie uczestniczyło 46 rowerzystów i 113 piechurów

2.      Grupa rowerzystów przejechała dystans 5.650 km, w tym

3.      Grupa piechurów pokonała dystans 3.524,5 km, w tym:

4.      Najmłodszym uczestnikiem rajdu był Piotr Balik – lat 12 - Polska

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Adam Poholski

Szklarska Poręba, 19 czerwca 2010 r.

Podpisy Komisji sędziowskiej: